Gratis SSL certificaat instellen

New Yard bied u de mogelijkheid om middels een gratis certificaat van Let’s Encrypt uw website te beveiligen. Om dit in te stellen kunt u onderstaande stappen volgen:

Stap 1: Certificaat aanvragen

Omdat we gebruik maken van Let’s Encrypt dienen we zelf geen certificaat aan te vragen, we dienen alleen de gegevens correct in te vullen in DirectAdmin. Hiervoor dienen we in te loggen op DirectAdmin.

Ga vervolgens naar het Advanced Features en klik op SSL Certificates.

In het volgende scherm dient aangegeven te worden dat je gebruik wilt maken van Free & automatic certificate from Let’s Encrpt daarna dienen de volgende gegevens correct ingevuld te worden:

Common Name: volledige domein naam
E-Mail: geldig mail adres
Key Size: Kies hier 4096
Certificate Type: Kies hier SHA256, SHA1 wordt niet meer als veilig gezien.
Certificate Entries: Selecteer hier welke site, en subdomeinen een certificaat dienen te hebben. Kies altijd met en zonder www. Dus zoals in het voorbeeld, www.new-yard.nl en new-yard.nl.


Als alle gegevens correct zijn klik dan op Save.

Het certificaat wordt nu aangevraagd en hierna komt een bevestiging dat het gelukt is.

Stap 2: Site klaarmaken voor SSL

Ga terug naar de hoofdpagina van Directadmin, klik op de domein naam en daarna onder Your Account op Domain Setup.

Zorg er voor dat ‘Secure SSL’ aangevinkt is en klik op de bovenste Save

Als u nog niet op save heeft geklikt dan wordt onderstaande niet beschikbaar.
Selecteer “Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https” om de bestanden van de website in de public_html te kunnen blijven gebruiken. Als u deze optie niet selecteert dan dient u de website bestanden te verplaatsen naar de map private_html.
Klik daarna op de onderste Save.

Stap 3: Testen

Vanaf nu is uw site via https beschikbaar. Test dit door naar https://uwdomein.nl te gaan.